Regulamin
 FESTIWALU SŁODYCZY ŚWIATA
05-07. grudnia  2015 r.

1. Organizatorami Festiwalu Słoików Świata są: Cosinus – Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych, Liga Kobiet Polskich Stowarzyszenie Polskich Mediów,
2. Festiwal odbędzie się w dniach od  05-07. grudnia  2014  r. w   Wilanowie przy zbiegu Al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej.
3. Godziny otwarcia Festiwalu:
04.12. od godz. 16.00 do godz. 22.00 (montaż stoisk)
05.12. od godz. 10.00 do godz. 18.00
06.12. od godz. 10.00 do godz. 18.00
07.12. od godz. 10.00 do godz. 18.00
4. Podstawą uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz opłacenie kosztów udziału.
5. Wystawca urządza stoisko we własnym zakresie na miejscu wskazanym przez Organizatora. Każdy z Uczestników Festiwalu otrzymuje od Organizatorów miejsce  wystawiennicze  zgodnie z zamówionym pakietem. Uzyskanie dodatkowej powierzchni wystawienniczej możliwe jest po uzyskaniu zgody od  Organizatora.
6. Zgłoszenie oraz opłaty na poczet udziału w Festiwalu należy wnieść  w terminie najpóźniej do 28 listopada  b.r.  Zgłoszeniom po terminie nie możemy zagwarantować udziału ani tych samych warunków uczestnictwa.
7. Firmą obsługującą festiwal  jest: TTG Polska Sp. z o.o.  ul  Świętokrzyska  36 lokal 45/23, 00-116 Warszawa, NIP 5240102547.
8. Na stoisku prowadzić można sprzedaż i promocję swoich produktów. Wszelka sprzedaż i promocja poza obrębem stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatorów.
9. W przypadku przygotowania laboratorium słodyczy, warsztatów lub prezentacji wystawca może otrzymać  dodatkową powierzchnię na odrębnych zasadach pod warunkiem prowadzenia cogodzinnych prezentacji przez cały okres Festiwalu.
10. Zapotrzebowanie na podłączenie energii elektrycznej 230V, koszty  techniczne: 1 kW – 100 zł netto; 2 kW – 200 zł netto; 3 kW i powyżej do ustalenia z organizatorem. Podłączenie elektryczne jest  akceptowane w przypadku potrzeby przygotowania produktów. Ze względu na ograniczony pobór mocy nie przewiduje się podłączania czajników elektrycznych. Przekroczenie poboru mocy ponad zamówiony limit będzie  skutkowało  odłączeniem  energii oraz obciążeniem Wystawcy karą w wysokości 500 zł. Ponowne podłączenie energii elektrycznej z rzeczywistym zapotrzebowaniem  będzie możliwe w przypadku posiadania dodatkowych mocy,  po podpisaniu przez strony aneksu umowy na odrębnych warunkach finansowych.
11. Aby uzyskać podłączenie do energii elektrycznej Wystawca powinien posiadać przedłużacz o długości  20 m, przekroju kabla min. 1.5 mm²  lub inny uzgodniony z organizatorem oraz ilości gniazdek odpowiadającej liczbie zaakceptowanych do podłączenia urządzeń.
12. Wystawca zobowiązuje się do trzydniowego udziału w Festiwalu. Na poczet nieuzasadnionej nieobecności na Festiwalu, bądź opuszczeniu festiwalu, bez uzgodnienia z Organizatorem,  Wystawca zapłaci dodatkowo za każdy dzień nieobecności 500 zł netto.
13. Wszelkie prace związane z urządzeniem stoiska muszą być zakończone w dn. 5 grudnia  do godz. 08.30. Wjazd na miejsce Festiwalu możliwy jest w dn. 4 grudnia br. od godz. 14.00 do godz. 22.00.
14. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, celnych i handlowych. Organizator nie odpowiada za ewentualne wykroczenia z tego tytułu przez Wystawców.
15. Wystawca dodatkowo otrzymuje  wpis obowiązkowy o katalogu wystawców w wydawnictwie Festiwalowym wartości 1500 zł netto.  Koszt tego wpisu wynosi  150 zł netto. Ponadto Wystawca otrzyma  30 egz.  wydania festiwalowego  z możliwością ich sprzedaży na własnym  stoisku w kwocie 10 zł za 1 egz.

Podpisany Regulamin jest wymagany wraz z Kartą zgłoszeniową na Festiwal.

Zgłoszenie wystawcy przesyłam Festiwalu

Dodatkowych informacji udzielają:

Agata Augustynowicz  mail. ag @ festiwale.co                   tel 22 297 66 26
Aneta Króliczek            mail. biuro @ festiwale.co              tel 22 297 66 25
Anna Schwenk              mail. biuro @ festiwale.co              tel 22 297 66 25
Cezary Kopczyński       mail.  ck @ festiwale.co                   tel 22 297 57 80

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *